The religions sculpture

החברה הישראלית

ארץ ישראל היא מסדרון צר בין הים למדבר, בין מזרח למערב ובין אירופה לאפריקה. כיאה למסדרון בבניין הומה, כך גם האנשים העוברים בו וכך גם חייהם – תזזיתיים, מהירים, נפגשים וממשיכים. חיים את היום כי מי יודע מה יבוא מחר. זוהי אינה אבחנה פילוסופית או ספרותית אלא היסטורית ועכשווית.
שבו זמן מה ליד שער יפו בירושלים ותיווכחו בעצמכם.

The Israeli society החברה הישראלית

 כאשר כותבים על החברה הישראלית – ובעצם על כל חברה, אי אפשר שלא ליפול לקלישאות והכללות ולכן האמת צריכה להיאמר – עשיתי כאן את החלק הקל וכתבתי על יהודים, מוסלמים ונוצרים, על חילונים ודתיים, אשכנזים וספרדים, על במבה ומלחמת ששת הימים. את החלק המעניין – לגלות את האנשים שמתחת ההגדרות של יהודי ערבי, שמאלני ימני, דתי חילוני אני משאיר לכם.

פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד, את שני הסלים
הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך
ושימשתי להם נקודת ציון. "אתם רואים את האיש הזה עם
הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית.
קצת ימינה מראשו". "אבל הוא זז, הוא זז!" אמרתי בלבי:
הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת
מן התקופה הרומית? לא חשוב: אבל לידה, קצת שמאלה
ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פֵּרות וירקות לביתו.

                                       תיירים, יהודה עמיחי

מורי הדרך מתחלקים לרוב למדריכי תיירות פנים (ישראלים) ואלו המדריכים תיירים מחו"ל. אני שייך לקבוצה השנייה. כשהתחלתי לבנות את האתר הזה, חשבתי בעיקר על התיירים הזרים שהדרכתי. מכיוון שבכל מקרה אני כותב בעברית ורק לאחר מכן מתרגם, חשבתי לעצמי – למה שלא אוסיף את הטקסטים בעברית לאתר. אלא שמהר מאוד גיליתי שלכתוב על כנסיית הקבר או מצדה בעברית זה פשוט, אבל לכתוב על החברה הישראלית  זה עניין מורכב. בהדרכות באנגלית וגרמנית אני מסביר רבות על החברה הישראלית אבל לכתוב בעברית לישראלים על עצמם נראה לי משונה. בעת לימודי באוניברסיטה ראיתי על אחד מלוחות המודעות של החוג לסוציולוגיה את הכותרת 'להפוך את הזר למוכר ואת המוכר לזר'. יש בכך הרבה אמת. התיירים, בשאלות שלהם, בהתנהגות שלהם ובאינטרקציה ביניהם, גורמים לך לראות את עצמך מהצד. בחלק הזה של האתר ניסיתי להסתכל על החברה הישראלית, כפי שאני רואה אותה וכפי שאני מציג אותה לתיירים. אם יש לכם, הקוראים הישראלים, הארות והערות, אשמח אם תכתבו.

הישראלים:

 פוליטיקה:

נצרות:

מוזיקה:

למידע על חוברות ההדרכה שלי:
booklet-banners